+421 904 842 581

Kontakt

Odovzdanie vozidla
Košická 3
parkovisko pred HYPER Tesco
010 01 Žilina
Mobil
+421 904 842 581 (8,9-miestne autá)
+421 908 803 809 (dodávka do 3,5t)

Fakturačné údaje spoločnosti

3P Trade, s.r.o.
Sad SNP 668/8
010 01 Žilina
IČO: 50 283 430
DIČ: 2120266885
IČ DPH: SK2120266885

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, Vložka číslo  65573/L

Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK92 0900 0000 0051 1279 1620
BIC SWIFT: GIBASKBX

Zanechajte nám správu

Prečítame si všetky Vaše otázky a správy a odpovieme na ne v priebehu 48 hodín.